Kim jest radca prawny
Pozostałe

Kim jest radca prawny?

Świadomość na temat zawodu, jakim jest radca prawny w Polsce, nadal jest na stosunkowo niskim poziomie. Często mylony jest on z doradcą prawnym lub posądzany o mniejsze kompetencje od adwokata, co jest absolutnym mitem. W tym artykule dokładnie wyjaśniamy, czym zajmuje się radca prawny oraz dlaczego istnieją rozbieżności dotyczące zakresu jego usług.

Czym zajmuje się radca prawny?

W Polsce radca prawny to wolny zawód zaufania publicznego, który świadczy pomoc prawną. O jaki rodzaj pomocy chodzi? Jest to głównie:

  • udzielanie porad prawnych
  • praca nad projektami aktów prawnych
  • sporządzanie opinii prawnych
  • występowanie przed sądami i urzędami, w charakterze obrońcy lub pełnomocnika

Ustawa, jaka określa wykonywanie jego zawodu to ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Ciekawostką jest toga urzędowa radcy prawnego z niebieskimi elementami, której wygląd został określony w dniu 27 listopada 2000 roku, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. 

Jeśli chodzi o różnice między zawodem adwokata a radcy prawnego, należą one do przeszłości. Rozbieżności są wynikiem przestarzałych informacji, sprzed 2007 oraz 2015 roku. Dotyczyły one spraw rodzinnych, karnych oraz karno-skarbowych, które mógł reprezentować wyłącznie adwokat. Obecnie radca prawny ma pełnoprawną moc do bycia przedstawicielem w takich samych sprawach, jak adwokat. W końcu zarówno wymogi na adwokata jak i radcę prawnego są bardzo do siebie zbliżone. Jakie wymogi należy więc spełnić, aby zostać radcą prawnym? O tym w następnym akapicie!

Jak zostać radcą prawnym?

Aby zostać radcą prawnym, należy ukończyć magisterskie studia prawnicze oraz spełniać szereg wymogów:

  • korzystać z pełnych praw publicznych
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
  • złożyć przysięgę poprawnego wykonywania zawodu
  • odbyć 3-letnią aplikację radcowską, będącą swojego rodzaju praktykami
  • oraz zdać egzamin radcowski, uprawniający do pracy w zawodzie 

Finalnie zawód ten może wykonywać wyłącznie osoba, która zostanie wpisana na listę radców prawnych przez okręgową izbę radców prawnych. 

Ile zarabia radca prawny?

Zarobki będą oczywiście uzależnione od czasu pracy, wykształcenia, wielkości firmy, a nawet miejsca wykonywania zawodu. Jednak przyjmując pewne uogólnienia, możemy mówić o bazowych stawkach. Co drugi radca prawny otrzymuje od ok. 6 do 12 tys. złotych brutto. Mediana tych zarobków wynosi ok. 8 tys. złotych, a 25% najniżej opłacanych radców prawnych zarabia poniżej 5840 złotych.